Tag Archives: Symphony of Lights

กระเช้านองปิง 360, ฮ่องกง
16,999.-

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่เกาะลันเตา มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (ฮ่องกงที่รัก มาเก๊าที่คิดถึง)

เที่ยวฮ่องกง พระใหญ่เกาะลันเตา มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 ฮงศา ไหว้พระใหญ่โป่หลิน เกาะลันเตา
วันที่: ก.พ. - มี.ค. 59
กระเช้านองปิง 360, ฮ่องกง
16,999.-

ทัวร์ฮ่องกง – มาเก๊า (ฮ่องกงที่รัก มาเก๊าที่คิดถึง) 3 วัน 2 คืน

เที่ยวฮ่องกง พระใหญ่เกาะลันเตา มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 ฮงศา ไหว้พระใหญ่โป่หลิน เกาะลันเตา พักฮ่องกง 2 คืน
วันที่: ม.ค.-มี.ค. 59
รีพลัสเบย์, ฮ่องกง
14,999.-

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด (3 วัน 2 คืน)

เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด นั่งกระเช้าชมชิว 360 องศา พักฮ่องกง 2 คืน เดินทางโดย คาเธย์ แปซิฟิค (CX)
วันที่: ม.ค.-มี.ค. 59
วัดแชกงหมิว ฮ่องกง
17,999.-

ทัวร์ฮ่องกง พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ บิ๊กบัส 3 วัน พักฮ่องกง 2 คืน (by KQ)

เที่ยวฮ่องกง พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ นั่งรถบัสเปิดหลังคาชมวิวฮ่องกง ช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
วันที่: 22-24 ต.ค. 58
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ, ฮ่องกง
17,999.-

ทัวร์ฮ่องกง พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ บิ๊กบัส 3 วัน พักฮ่องกง 2 คืน (Classic HKG 2 N)

เที่ยวฮ่องกง พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ บิ๊กบัส พักฮ่องกง 2 คืน เที่ยวในรูปแบบ OPEN TOP BIG BUS TOUR นั่งรถบัสชมวิวฮ่องกง
วันที่: 02-04, 23-25 ต.ค. 58 / 30 ต.ค.-01 พ.ย. 58
BIG BUS TOUR, ฮ่องกง
18,999.-

ทัวร์ฮ่องกง พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ บิ๊กบัส 3 วัน 2 คืน (Classic HKG 2 N)

เที่ยวฮ่องกง พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ บิ๊กบัส ท่องเที่ยวในรูปแบบ OPEN TOP BIG BUS TOUR นั่งรถบัสเปิดหลังคาชมวิวฮ่องกง
วันที่: 23-25 ต.ค. 58
ถนนนาธาน, ฮ่องกง
14,999.-

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน

เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง พักฮ่องกง 2 คืน ไหว้ขอพรหลวงพ่อแชกง + เจ้ากวนอิมรีพลัสเบย์ + วัดหวังต้าเซียน
วันที่: 27-29 ส.ค. 58 / 05-07, 12-14, 19-21, 26-28 ก.ย. 58
วัดหวังต้าเซียน, ฮ่องกง
19,999.-

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน

เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด พักฮ่องกง 2 คืน - นั่งกระเช้าชมชิว 360 องศา
วันที่: 09-11, 29-31 ต.ค. 58 / 13-15, 27-29 พ.ย. 58 / 18-20 ธ.ค. 58
ฮ่องกงดิสนียแลนด์ ฮ่องกง
21,999.-

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา แถมฟรีฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (Chic & Chill)

เที่ยวฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา แถมฟรีฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นั่งกระเช้าชมวิวเกาะฮ่องกง 360 องศา พักฮ่องกง 2 คืน
วันที่: 09-11, 29-31 ต.ค. 58 / 13-15, 27-29 พ.ย. 58 / 18-20 ธ.ค. 58
วัดแชกงหมิว ฮ่องกง
12,999.-

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 3 วัด ช้อปปิ้ง 4 วัน 3 คืน (Hong Kong Summer Sale 2015)

เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ 3 วัด Hong Kong Summer Sale 2015 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย กระหน่ำลดราคากว่า 70%
วันที่: 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 ส.ค. 58