Tag Archives: ไหว้พระ 9 วัด

วัดหวังต้าเซียน, ฮ่องกง
19,999.-

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน

เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด พักฮ่องกง 2 คืน - นั่งกระเช้าชมชิว 360 องศา
วันที่: 09-11, 29-31 ต.ค. 58 / 13-15, 27-29 พ.ย. 58 / 18-20 ธ.ค. 58