Tag Archives: โรงงานจิวเวอร์รี่

ฮ่องกง
9,999.-

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (HKG10)

เที่ยวฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน สักการะ เทพเจ้าแชกงหมิว วัดกังหัน ช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
วันที่: 11-13, 18-20, 25-27 ก.ค. 58