Tag Archives: โบสถ์เซนพอลล์

วัดแชกงหมิว, ฮ่องกง
14,900.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน

เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า หมุนกังหัน แก้ชง ขอโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านดัง นาธาน + เซนาโด้สแควร์
วันที่: 11-14 เม.ย. 59
ฮ่องกง
11,900.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (CX PRO)

เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เยือนยุโรปกลางเอเชีย หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว
วันที่: 24-27 ม.ค. 59
เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง, มาเก๊า
13,900.-

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (NOV-FEB) 4 วัน 3 คืน

เที่ยวฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว เยี่ยมชมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า
วันที่: 12-15, 27-30 พ.ย. 58 / 17-20 ธ.ค. 58 / 26-29 ก.พ. 59
เดอะเวเนเชี่ยน, มาเก๊า
13,900.-

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน

เที่ยวฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว
วันที่: ส.ค.-ต.ค. 58
วัดแชกงหมิว, ฮ่องกง
13,900.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน

เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ช้อปปิ้งถนนนาธานกับแบรนด์เนมดังระดับโลก ที่ลดราคากว่า 50-70% ทั่วทั้งเกาะฮ่องกง
วันที่: สิงหาคม 2558