Tag Archives: เซินเจิ้น

skyline, ฮ่องกง
9,999.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ (Finale Pro 3 City 9999) 3 วัน BY KQ

เที่ยวฮ่องกง ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ชมโชว์หยวนหมิง ตระการตาด้วยแสง สี เสียง
วันที่: 05-07 พ.ย. 58
ฮ่องกง
9,999.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ (Finale Pro 3 City 9999) 3 วัน BY HX

เที่ยวฮ่องกง ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ ชมวิวอ่าววิววิคตอเรีย
วันที่: 30 ต.ค.-01 พ.ย. 58
ฮ่องกง
9,999.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ (Finale Pro 3 City 9999) 3 วัน BY EK

เที่ยวฮ่องกง ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ ชมโชว์หยวนหมิง ตระการตาด้วยแสง สี เสียง
วันที่: 29-31 ต.ค. 58
ฮ่องกง
9,888.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น เมืองจำลอง 3 วัน 2 คืน by E8 (Pro Save Save)

เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น เที่ยวชม Splendid Of China เป็นเมืองจำลองสถานที่สำคัญของจีน
วันที่: ต.ค. - พ.ย. 58
กระเช้านองปิง, ฮ่องกง
14,999.-

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน (Pro…CX)

เที่ยวฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-เซินเจิ้น นั่งกระเช้าชมวิวฮ่องกง 360 องศา + ชมโชว์วัฒนธรรมจีน พิเศษ...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
วันที่: 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ก.ย. 58
รีพลัสเบย์, ฮ่องกง
16,999.-

Pro Froonk Frink ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน (Hkg-Zhu-Szx)

เที่ยวฮ่องกง-จูไห่-เซินเจิ้น พักเซินเจิ้น+จูไห่ บินไฟล์เช้า กลับไฟล์ดึก / นั่งรถโค้ชข้ามด่านเซินเจิ้น
วันที่: 05-07 ธ.ค. 58 / 01-03 ม.ค. 59
ฮ่องกงดิสนียแลนด์ ฮ่องกง
20,999.-

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น Summer Save 3 วัน (ตุลาคม 2558)

เที่ยวฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น สนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลาย พร้อมกับโซนถ่ายรูปมากมาย ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
วันที่: 02-04, 16-18, 23-25 ต.ค. 58 / 30 ต.ค.-01พ.ย. 58
ฮ่องกง
12,999.-

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน (Pro Froonk Frink)

เที่ยวฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น พิเศษ...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+ห่านย่าง พักเซินเจิ้น+จูไห่ บินไฟล์เช้า กลับไฟล์ดึก
วันที่: 02-04, 16-18, 23-25 ต.ค. 58 / 30 ต.ค.-01พ.ย. 58
ฮ่องกง
18,999.-

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน (Pro Froonk Frink) Updat Flight

เที่ยวฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น พิเศษ...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+ห่านย่าง / พักเซินเจิ้น+จูไห่
วันที่: 31 ธ.ค. 58 - 02 ม.ค. 59
วัดหวังต้าเซียน, ฮ่องกง
10,999.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น เมืองจำลอง 3 วัน (Pro Save Save)

เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น เมืองจำลอง ชมการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีน เที่ยวชม Splendid Of China
วันที่: 22-24 ต.ค. 58 / 05-07, 26-28 พ.ย. 58