Tag Archives: เกาะลันเตา

รีพลัสเบย์, ฮ่องกง
22,999.-

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 3 วัด บิ๊กบัส 3 วัน 2 คืน (HKG 3 Temple Songkran)

เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ 3 วัด พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ บิ๊กบัส ไหว้พระ 3 วัด พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ บิ๊กบัส / พักฮ่องกง 2 คืน
วันที่: 13-15 เม.ย. 59
วัดหวังต้าเซียน, ฮ่องกง
22,999.-

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 3 วัด พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ บิ๊กบัส 3 วัน 2 คืน

เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ 3 วัด พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ บิ๊กบัส ไหว้พระ 3 วัด พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ บิ๊กบัส / พักฮ่องกง 2 คืน
วันที่: 12-14 เม.ย. 59
กระเช้านองปิง 360, ฮ่องกง
16,999.-

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่เกาะลันเตา มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (ฮ่องกงที่รัก มาเก๊าที่คิดถึง)

เที่ยวฮ่องกง พระใหญ่เกาะลันเตา มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 ฮงศา ไหว้พระใหญ่โป่หลิน เกาะลันเตา
วันที่: ก.พ. - มี.ค. 59
กระเช้านองปิง 360, ฮ่องกง
16,999.-

ทัวร์ฮ่องกง – มาเก๊า (ฮ่องกงที่รัก มาเก๊าที่คิดถึง) 3 วัน 2 คืน

เที่ยวฮ่องกง พระใหญ่เกาะลันเตา มาเก๊า นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 ฮงศา ไหว้พระใหญ่โป่หลิน เกาะลันเตา พักฮ่องกง 2 คืน
วันที่: ม.ค.-มี.ค. 59
รีพลัสเบย์, ฮ่องกง
14,999.-

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด (3 วัน 2 คืน)

เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด นั่งกระเช้าชมชิว 360 องศา พักฮ่องกง 2 คืน เดินทางโดย คาเธย์ แปซิฟิค (CX)
วันที่: ม.ค.-มี.ค. 59
โบสถ์เซนต์ปอล, มาเก๊า
18,999.-

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน (Finale Sepcial 4 City Songkran)

เที่ยวฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า สวัสดีปีใหม่ไทย...สงกรานต์ 2559 เมนูพิเศษ...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+เป็ดย่าง
วันที่: 12-15 เม.ย. 59
กระเช้านองปิง, ฮ่องกง
24,999.-

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ดิสนีย์แลนด์ วิคตอเรียพีค 3 วัน (Hong Kong Tee Rak)

เที่ยวฮ่องกง เกาะลันเตา ดิสนีย์แลนด์ วิคตอเรียพีค นั่งกระเช้านองปิง 360 ชมวิว 360 องศา..ไหว้พระใหญ่โป่หลิน
วันที่: 20-22 ก.พ. 5920-22 ก.พ. 59
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์, ฮ่องกง
26,999.-

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ดิสนีย์แลนด์ วิคตอเรียพีค 3 วัน (Hong Kong Songkran)

เที่ยวฮ่องกง เกาะลันเตา ดิสนีย์แลนด์ วิคตอเรียพีค Pro..Hong Kong Songkran นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่โป่หลิน
วันที่: 14-16, 15-17 เม.ย. 59
โบสถ์เซนต์ปอล, มาเก๊า
14,999.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เกาะลันเตา 4 วัน (Finale 4 City Special)

เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เกาะลันเตา Finale 4 City ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา นมัสการพระใหญ่ อลังการ เดอะเวเนเชี่ยน
วันที่: ม.ค.-ก.พ. 59
กระเช้านองปิง, ฮ่องกง
14,999.-

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน (Pro…CX)

เที่ยวฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-เซินเจิ้น นั่งกระเช้าชมวิวฮ่องกง 360 องศา + ชมโชว์วัฒนธรรมจีน พิเศษ...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
วันที่: 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ก.ย. 58