Tag Archives: สวนสนุกสัตว์ทะเล

hongkong_ocean_park_2

วีดีโอท่องเที่ยวโอเชี่ยนปาร์ค

โอเชี่ยนปาร์คฮ่องกงเปิดในปี 1977 เป็นสวนสนุกสัตว์ทะเลระดับโลก มีการแสดงเกี่ยวกับสัตว์ เครื่องเล่นน่าหวาดเสียว และโชว์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสนุุกไปพร้อมๆ กับความรู้และการอนุรักษ์ธรรมชาติ
hongkong_ocean_park_2

โอเชี่ยนปาร์คฮ่องกง

โอเชี่ยนปาร์คฮ่องกงเปิดในปี 1977 เป็นสวนสนุกสัตว์ทะเลระดับโลก มีการแสดงเกี่ยวกับสัตว์ เครื่องเล่นน่าหวาดเสียว และโชว์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสนุุกไปพร้อมๆ กับความรู้และการอนุรักษ์ธรรมชาติ