Tag Archives: สถานีรถไฟเกาลูน

วีดีโอท่องเที่ยวหอนาฬิกา ฮ่องกง

หอนาฬิกาเก่าสูง 44 เมตร สร้างขึ้นในปี 1915 โดยเป็นส่วนหนึ่งของสถานีรถไฟเกาลูน แคนตัน สถานีซึ่งเคยคับคั่งไปด้วยผู้คนแห่งนี้ได้เลิกให้บริการไปนานแล้ว แต่หอนาฬิกาที่สร้างจากอิฐสีแดง และหินแกรนิตยังถูกเก็บรักษาไว้

หอนาฬิกา ฮ่องกง

หอนาฬิกาเก่าสูง 44 เมตร สร้างขึ้นในปี 1915 โดยเป็นส่วนหนึ่งของสถานีรถไฟเกาลูน แคนตัน สถานีซึ่งเคยคับคั่งไปด้วยผู้คนแห่งนี้ได้เลิกให้บริการไปนานแล้ว แต่หอนาฬิกาที่สร้างจากอิฐสีแดงและหินแกรนิตยังถูกเก็บรักษาไว้