Tag Archives: วัดไป่เหลียน

skyline, ฮ่องกง
9,999.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ (Finale Pro 3 City 9999) 3 วัน BY KQ

เที่ยวฮ่องกง ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ชมโชว์หยวนหมิง ตระการตาด้วยแสง สี เสียง
วันที่: 05-07 พ.ย. 58
ฮ่องกง
9,999.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ (Finale Pro 3 City 9999) 3 วัน BY HX

เที่ยวฮ่องกง ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ ชมวิวอ่าววิววิคตอเรีย
วันที่: 30 ต.ค.-01 พ.ย. 58
ฮ่องกง
9,999.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ (Finale Pro 3 City 9999) 3 วัน BY EK

เที่ยวฮ่องกง ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ ชมโชว์หยวนหมิง ตระการตาด้วยแสง สี เสียง
วันที่: 29-31 ต.ค. 58
รีพลัสเบย์, ฮ่องกง
16,999.-

Pro Froonk Frink ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน (Hkg-Zhu-Szx)

เที่ยวฮ่องกง-จูไห่-เซินเจิ้น พักเซินเจิ้น+จูไห่ บินไฟล์เช้า กลับไฟล์ดึก / นั่งรถโค้ชข้ามด่านเซินเจิ้น
วันที่: 05-07 ธ.ค. 58 / 01-03 ม.ค. 59
ฮ่องกง
12,999.-

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน (Pro Froonk Frink)

เที่ยวฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น พิเศษ...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+ห่านย่าง พักเซินเจิ้น+จูไห่ บินไฟล์เช้า กลับไฟล์ดึก
วันที่: 02-04, 16-18, 23-25 ต.ค. 58 / 30 ต.ค.-01พ.ย. 58
เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง, มาเก๊า
13,900.-

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (NOV-FEB) 4 วัน 3 คืน

เที่ยวฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว เยี่ยมชมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า
วันที่: 12-15, 27-30 พ.ย. 58 / 17-20 ธ.ค. 58 / 26-29 ก.พ. 59
เซินเจิ้น, จีน
16,999.-

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน (Pro Froonk Frink)

เที่ยวฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน (Pro Froonk Frink) พิเศษ...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+ห่านย่าง พักเซินเจิ้น+จูไห่
วันที่: 23-25 ต.ค. 58
วัดหวังต้าเซียน, ฮ่องกง
12,999.-

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน Pro Froonk Frink (ต.ค.-ธ.ค. 58)

เที่ยวฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น พักเซินเจิ้น+จูไห่ พิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+ห่านย่าง บินไฟล์เช้า กลับไฟล์ดึก / นั่งรถโค้ชข้ามด่านเซินเจิ้น
วันที่: ต.ค-ธ.ค 58
วัดหวังต้าเซียน, ฮ่องกง
10,999.-

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน (Pro Froonk Frink)

เที่ยวฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น (Pro Froonk Frink) พักเซินเจิ้น+จูไห่ บินไฟล์เช้า กลับไฟล์ดึก นั่งรถโค้ชข้ามด่านเซินเจิ้น
วันที่: ส.ค.-ก.ย. 58
วัดหวังต้าเซียน, ฮ่องกง
9,999.-

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน (Pro Love Love)

เที่ยวฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า เวเนเชี่ยน (Pro Love Love) พิเศษ...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
วันที่: ก.ย.-ธ.ค. 58