Tag Archives: วัดเจ้าแม่กวนอิม

รีพลัสเบย์, ฮ่องกง
เริ่มต้น..15,900.-

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา ไหว้พระแก้ชง 3 วัน 2 คืน

เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา ไหว้พระแก้ชง หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว + วัดหวังต้าเซียน
วันที่: พ.ค.-ก.ค. 59
เฮียงบู้ซัว, ซัวเถา
19,999.-

ทัวร์ซัวเถา จูไห่ มาเก๊า ฮ่องกง 7 วัน 6 คืน

เที่ยวซัวเถา จูไห่ มาเก๊า ฮ่องกง 7 วัน 6 คืน นมัสการ เฮียงบู๋ซัว ไต่ฮงกง เจ้าแม่กวนอิม
วันที่: ก.ย.-พ.ย. 58
ฮ่องกง
20,900.-

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (HKG08)

เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า อลังการเวเนเชี่ยน โบสถ์เซนต์ปอล เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิคตอเรียพีค ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านนาธาน จิมซาจุ่ย
วันที่: 30 ก.ค.-01 ส.ค. 58