Tag Archives: วัดดอกบัวขาว

โชว์หยวนหมิง, จูไห่
29,900.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2016) 4 วัน 3 คืน

เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2016 เที่ยวดิสนีย์แลนด์ + ชม เวเนเชี่ยน + ชมโชว์ ม่านน้ำ
วันที่: 30 ธ.ค. 58-02 ม.ค. 59
วัดแชกงหมิว ฮ่องกง
9,999.-

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3 วัน

เที่ยวฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น ขอพรวัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว อาหารครบทุกมื้อ พิเศษ!!เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
วันที่: ส.ค.-ก.ย. 58