Tag Archives: รีพัลส์เบย์

ฮ่องกง
15,900.-

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน

เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ นั่งกระเช้านองปิง ช้อปปิ้งถนนนาธานกับแบรนด์เนมดังระดับโลก ที่ลดราคากว่า 70-80% ทั่วทั้งเกาะฮ่องกง
วันที่: ก.ย.-ธ.ค. 59
กระเช้านองปิง, ฮ่องกง
16,900.-

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ นั่งกระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน

เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ นั่งกระเช้านองปิง ช้อปปิ้งถนนนาธานกับแบรนด์เนมดังระดับโลก ที่ลดราคากว่า 70-80% ทั่วทั้งเกาะฮ่องกง
วันที่: ก.ค.-ส.ค. 59
กระเช้านองปิง, ฮ่องกง
20,900.-

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา (Hongkong Summer Sale 2016) 4 วัน

เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า เยือนยุโรปกลางเอเชีย นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา+นมัสการพระใหญ่ วัดโป่หลิน
วันที่: ก.ค.-ส.ค. 59
skyline, ฮ่องกง
18,900.-

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา 3 วัน 2 คืน (เที่ยวจัดเต็ม ไม่มีวันอิสระ)

เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค+นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY
วันที่: เม.ย.-มิ.ย. 59
โบสถ์เซนต์ปอล, มาเก๊า
18,900.-

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา 3 วัน 2 คืน (HX)

เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา นมัสการพระใหญ่ วัดโป่วหลิน เยือนมาเก๊า ชมเดอะเวเนเชี่ยน
วันที่: ก.พ.-มิ.ย. 59
รีพลัสเบย์, ฮ่องกง
16,900.-

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ นั่งกระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (HX)

เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ นั่งกระเช้านองปิง ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY
วันที่: 19-21, 27-29 ก.พ. 59
วัดแชกงหมิว, ฮ่องกง
15,900.-

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน (ต.ค. 58 – ม.ค. 59)

เที่ยวฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น ขอพรวัดหวังต้าเซียน + หมุนกังหัน ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งถนนนาธาน
วันที่: ต.ค. 58 - ม.ค. 59
Tiantan-Buddha-Lantau-Island-30
22,900.-

ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-ขึ้นกระเช้า-ไหว้พระใหญ่

วิคตอเรีย วิวพ้อยต์-หาดรีพัลส์เบย์-กังหันนำโชค-วัดแชกง ถนนดารา-Symphony of light-Disneyland เต็มวัน !!
วันที่: 14-16 พ.ย. 57
รีพลัสเบย์, ฮ่องกง
22,900.-

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-มาเก๊าเดย์ทัวร์ 3วัน2คืน

-เที่ยวฮ่องกง–AVENUE OF STAR– SYMPHONY OF LIGHT เยือนมาเก๊าเดย์ทัวร์ “ ยุโรปใจกลางเอเชีย” นมัสการเจ้าแม่กวนอิม
วันที่: 23-25 ต.ค. 57