Tag Archives: พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น

โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ, ฮ่องกง
17,999.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น อลังการ 2 โชว์ 3 วัน (Save Save Songkran)

เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น อลังการ 2 โชว์ พร้อมระบบแสง สี เสียง เที่ยวชม Splendid Of China เป็นเมืองจำลองสถานที่สำคัญของจีน
วันที่: 13-15 เม.ย. 59
ฮ่องกง
16,999.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ชม 2 โชว์ 3 วัน 2 คืน (Save Save Songkran)

เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น ชม 2 โชว์ พร้อมระบบแสง สี เสียง เที่ยวชม Splendid Of China เป็นเมืองจำลองสถานที่สำคัญของจีน
วันที่: 12-14 เม.ย. 59
พระใหญ่ลันเตา ฮ่องกง
13,999.-

ทัวร์ฮ่องกง หลี่หยุ่นหมุ่น เซินเจิ้น เกาะลันเตา 3 วัน 2 คืน (Pro DD)

เที่ยวฮ่องกง หลี่หยุ่นหมุ่น เซินเจิ้น เกาะลันเตา (พักฮ่องกง 1 คืน + เซินเจิ้น 1 คืน) พิเศษ...อาหารซีฟู้ดหลียุ่นหมุ่น
วันที่: ม.ค.-มี.ค. 59
skyline, ฮ่องกง
8,999.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น เมืองจำลอง (Pro Save Save 8999) 3 วัน BY CX

เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น เมืองจำลอง ชมการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีน ชม Splendid Of China เมืองจำลองสถานที่สำคัญของจีน
วันที่: 01-03, 08-10, 13-15, 15-17, 22-24 พ.ย. 58
ฮ่องกง
9,888.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น เมืองจำลอง 3 วัน 2 คืน by E8 (Pro Save Save)

เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น เที่ยวชม Splendid Of China เป็นเมืองจำลองสถานที่สำคัญของจีน
วันที่: ต.ค. - พ.ย. 58
ฮ่องกงดิสนียแลนด์ ฮ่องกง
20,999.-

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น Summer Save 3 วัน (ตุลาคม 2558)

เที่ยวฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น สนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลาย พร้อมกับโซนถ่ายรูปมากมาย ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
วันที่: 02-04, 16-18, 23-25 ต.ค. 58 / 30 ต.ค.-01พ.ย. 58
ฮ่องกง
18,999.-

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน (Pro Froonk Frink) Updat Flight

เที่ยวฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น พิเศษ...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+ห่านย่าง / พักเซินเจิ้น+จูไห่
วันที่: 31 ธ.ค. 58 - 02 ม.ค. 59
วัดหวังต้าเซียน, ฮ่องกง
10,999.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น เมืองจำลอง 3 วัน (Pro Save Save)

เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น เมืองจำลอง ชมการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีน เที่ยวชม Splendid Of China
วันที่: 22-24 ต.ค. 58 / 05-07, 26-28 พ.ย. 58
ฮ่องกงดิสนียแลนด์ ฮ่องกง
25,999.-

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น (Summer Save) 3 วัน

เที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น สนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลาย ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ พิเศษ...อาหารซีฟู้ดหลียุ่นหมุ่น
วันที่: 05-07 ธ.ค. 58 / 01-03 ม.ค. 58
ฮ่องกง05
8,999.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น เมืองจำลอง 3 วัน (Pro Save Save 8,999.-)

เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น เมืองจำลอง (Pro Save Save) เพียง 8,999.- ชมการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีน ที่มีนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
วันที่: 04-06, 05-07, 11-13 ก.ย. 58