Tag Archives: ซิตี้เกท

กระเช้านองปิง, ฮ่องกง
14,999.-

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน (Pro…CX)

เที่ยวฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-เซินเจิ้น นั่งกระเช้าชมวิวฮ่องกง 360 องศา + ชมโชว์วัฒนธรรมจีน พิเศษ...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
วันที่: 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ก.ย. 58
ฮ่องกง
19,999.-

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน (Pro..CX)

เที่ยวฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน นั่งกระเช้าชมวิวฮ่องกง 360 องศา + ชมโชว์วัฒนธรรมจีน พิเศษ...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
วันที่: 30 ก.ค. - 01 ส.ค. 58