Tag Archives: ช้อปปิ้ง LOWU

วัดแชกงหมิว ฮ่องกง
9,999.-

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3 วัน

เที่ยวฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น ขอพรวัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว อาหารครบทุกมื้อ พิเศษ!!เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
วันที่: ส.ค.-ก.ย. 58