Tag Archives: ช้อปปิ้ง CiTY GATE OUTLET

รีพลัสเบย์, ฮ่องกง
16,900.-

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ นั่งกระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (HX)

เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ นั่งกระเช้านองปิง ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY
วันที่: 19-21, 27-29 ก.พ. 59
วัดหวังต้าเซียน, ฮ่องกง
15,900.-

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน

เที่ยวฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน ช้อปปิ้งถนนนาธานกับแบรนด์เนมดังระดับโลก เต็มอิ่มกับอาหารทะเลสดๆที่ หลี่หยุ่นมุ่น
วันที่: 01-03, 22-24, 29-31 ส.ค. 58