Tag Archives: ช้อปปิ้งหลอหวู่

วัดหวังต้าเซียน, ฮ่องกง
12,999.-

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน Pro Froonk Frink (ต.ค.-ธ.ค. 58)

เที่ยวฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น พักเซินเจิ้น+จูไห่ พิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+ห่านย่าง บินไฟล์เช้า กลับไฟล์ดึก / นั่งรถโค้ชข้ามด่านเซินเจิ้น
วันที่: ต.ค-ธ.ค 58
ฮ่องกง05
8,999.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น เมืองจำลอง 3 วัน (Pro Save Save 8,999.-)

เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น เมืองจำลอง (Pro Save Save) เพียง 8,999.- ชมการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีน ที่มีนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
วันที่: 04-06, 05-07, 11-13 ก.ย. 58
ฮ่องกง
7,999.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น เมืองจำลอง 3 วัน (Pro Save Save)

เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น เมืองจำลอง (Pro Save Save) ชมการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีน ที่มีนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
วันที่: 05-07, 07-09, 22-24 ก.ย. 58
วัดหวังต้าเซียน, ฮ่องกง
10,999.-

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน (Pro Froonk Frink)

เที่ยวฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น (Pro Froonk Frink) พักเซินเจิ้น+จูไห่ บินไฟล์เช้า กลับไฟล์ดึก นั่งรถโค้ชข้ามด่านเซินเจิ้น
วันที่: ส.ค.-ก.ย. 58
ฮ่องกง
19,999.-

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน (Pro..CX)

เที่ยวฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน นั่งกระเช้าชมวิวฮ่องกง 360 องศา + ชมโชว์วัฒนธรรมจีน พิเศษ...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
วันที่: 30 ก.ค. - 01 ส.ค. 58
เดอะเวเนเชี่ยน1, มาเก๊า
11,999.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน (Finale Pro 4 City)

เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า Finale Pro 4 City 11,999.- เมนูพิเศษ...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+เป็ดย่าง
วันที่: 04-07, 18-21 ก.ค. 58 / 15-18, 22-25 ส.ค. 58 / 12-15, 26-29 ก.ย. 58
ถนนนาธาน, ฮ่องกง
18,999.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เวเนเชี่ยน 4 วัน (Hot 4 City)

เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ท่องเที่ยวสุดคุ้มกับ 4 เมืองใหญ่ รับฟรี...กระเป๋าเป้ Samsonite (รับที่จูไห่)
วันที่: 30 ก.ค.-02 ส.ค. 58
ฮ่องกงดิสนียแลนด์ ฮ่องกง
16,999.-

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน

เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า HOT !! Special สนุกสนานกับดินแดนแห่งจินตนาการ ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
วันที่: 16-19 ก.ค. 58 / 13-16, 27-30 ส.ค. 58 / 10-13, 17-20 ก.ย. 58
1.6.1.1.2-Hong-Kong-Disneyland-Tour_03
18,999.-

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 3 วัน (Summer…Save)

เที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น ช้อปปิ้ง 2 สไตส์ ทั้งแบรนด์เนม และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น
วันที่: 31 ก.ค.-02 ส.ค. 58
รีพลัสเบย์, ฮ่องกง
13,999.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (Finale Pro 4 City) 4 วัน

เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (Finale Pro 4 City) เมนูพิเศษ...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+เป็ดย่าง
วันที่: 30 ก.ค.-02 ส.ค. 58