Tag Archives: ช้อปปิ้งย่านนาธาน

รีพลัสเบย์, ฮ่องกง
17,900.-

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน (EK)

เที่ยวฮ่องกง-นองปิง ขึ้นกระเช้า NONGPING 360 องศา สักการะพระใหญ่โป๋หลิน ช้อปกระจายกับเทศกาล ลดทั้งเกาะ
วันที่: 18-20 ก.ค. 58 / 31 ก.ค.-02 ส.ค. 58 (วันเข้าพรรษา)