Tag Archives: ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน

skyline, ฮ่องกง
9,999.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ (Finale Pro 3 City 9999) 3 วัน BY KQ

เที่ยวฮ่องกง ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ชมโชว์หยวนหมิง ตระการตาด้วยแสง สี เสียง
วันที่: 05-07 พ.ย. 58
ฮ่องกง
9,999.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ (Finale Pro 3 City 9999) 3 วัน BY HX

เที่ยวฮ่องกง ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ ชมวิวอ่าววิววิคตอเรีย
วันที่: 30 ต.ค.-01 พ.ย. 58
ฮ่องกง
9,999.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ (Finale Pro 3 City 9999) 3 วัน BY EK

เที่ยวฮ่องกง ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ ชมโชว์หยวนหมิง ตระการตาด้วยแสง สี เสียง
วันที่: 29-31 ต.ค. 58
ฮ่องกง
12,999.-

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน (Pro Froonk Frink)

เที่ยวฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น พิเศษ...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+ห่านย่าง พักเซินเจิ้น+จูไห่ บินไฟล์เช้า กลับไฟล์ดึก
วันที่: 02-04, 16-18, 23-25 ต.ค. 58 / 30 ต.ค.-01พ.ย. 58
เซินเจิ้น, จีน
16,999.-

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน (Pro Froonk Frink)

เที่ยวฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน (Pro Froonk Frink) พิเศษ...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+ห่านย่าง พักเซินเจิ้น+จูไห่
วันที่: 23-25 ต.ค. 58
วัดหวังต้าเซียน, ฮ่องกง
12,999.-

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน Pro Froonk Frink (ต.ค.-ธ.ค. 58)

เที่ยวฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น พักเซินเจิ้น+จูไห่ พิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+ห่านย่าง บินไฟล์เช้า กลับไฟล์ดึก / นั่งรถโค้ชข้ามด่านเซินเจิ้น
วันที่: ต.ค-ธ.ค 58
วัดหวังต้าเซียน, ฮ่องกง
10,999.-

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน (Pro Froonk Frink)

เที่ยวฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น (Pro Froonk Frink) พักเซินเจิ้น+จูไห่ บินไฟล์เช้า กลับไฟล์ดึก นั่งรถโค้ชข้ามด่านเซินเจิ้น
วันที่: ส.ค.-ก.ย. 58
รีพลัสเบย์, ฮ่องกง
8,999.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ (Finale Pro 3 City) 3 วัน

เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ พักเซินเจิ้น+จูไห่ พิเศษ...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์
วันที่: 11-13 ก.ย. 58
เดอะเวเนเชี่ยน1, มาเก๊า
11,999.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน (Finale Pro 4 City)

เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า Finale Pro 4 City 11,999.- เมนูพิเศษ...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+เป็ดย่าง
วันที่: 04-07, 18-21 ก.ค. 58 / 15-18, 22-25 ส.ค. 58 / 12-15, 26-29 ก.ย. 58
ถนนนาธาน, ฮ่องกง
18,999.-

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เวเนเชี่ยน 4 วัน (Hot 4 City)

เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ท่องเที่ยวสุดคุ้มกับ 4 เมืองใหญ่ รับฟรี...กระเป๋าเป้ Samsonite (รับที่จูไห่)
วันที่: 30 ก.ค.-02 ส.ค. 58